In 2004 publiceerde Robert Quinn zijn derde boek in zijn trilogie over verandering. De brug bouwen terwijl je er over loopt (isbn 9052614849) is een verslag van ervaringsdeskundigen na implementatie van zijn eerdere bestseller Diepgaande Verandering (isbn 9052612285). Een must read voor ieder die werkzaam is in het “verander” bedrijf. Deze krachtige metafoor deed in mijn jonge bedrijf YrQ de bellen rinkelen en is tot op de dag van vandaag een belangrijk leitmotiv. Metaforen hebben de eigenaardigheid dat ze vaak voor meerdere situaties uitlegbaar of toepasbaar zijn. Vanuit alle aspecten van de interim-, programma- en projectmanagement optiek is bruggen bouwen waar je tegelijk over moet lopen de dagelijkse uitdaging. Onder druk van de altijd belangrijke factoren tijd (time-to-market!), geld (business case) proberen de meeste organisaties hun ICT bruggen naar de toekomst te bouwen. Focus op tijd en geld is voor veel ICT programma’s meestal het belangrijkste. Het schaalbare en gecontroleerde V-model voor ontwikkeling wordt niet zelden vervangen door een Agile aanpak om sneller en goedkoper klaar te zijn. De brug wordt steen voor steen opgeleverd.. begrijpelijk ..maar hoe zit het met die kwaliteit? Wat is dat eigelijk, kwaliteit? Vreemd genoeg is hier vaak weinig aandacht voor. Niet alleen in de technologie is deze metafoor van toepassing. Ook in de andere aspecten van de organisatie zoals de cultuur, het politieke speelveld en de persoonlijke ontwikkeling is het dagelijkse bruggenbouwen van belang en ook hier zijn de factoren geld en tijd vaak prominent op de voorgrond aanwezig en wordt de kwaliteit nog wel eens vergeten. Stilstaan tot de brug af is, is geen optie. We moeten door!

Over een ding zijn de wijzen, de leiderschap en mindfulness goeroes het wel eens: Kwaliteit begint net als veranderen altijd bij jezelf. Dit is natuurlijk geen schokkende constatering maar wel een om regelmatig even bij stil te staan. Persoonlijke excellentie bereik je vooral door te streven naar het goede, het schone en het ware zei Plato al. Praktisch gezien helpt het daarbij om de volgende levenshoudingen te adopteren:

  1. Probeer zo authentiek mogelijk te zijn
  2. Wees je op elk moment bewust van je omgeving
  3. Verander de ander door jezelf te veranderen

Easier said than done! Maar meer dan de moeite waard. Door hier aandacht aan te geven verschuift de focus van de dagelijkse ratrace, gestuurd door tijd en geld, naar kwaliteit. De derde factor uit de duivelsdriehoek. Persoonlijke kwaliteit (excellence), organisatie kwaliteit, cultuur kwaliteit. Vanuit mijn analytische achtergrond wordt kwaliteit gedefinieerd als twee parameters: juistheid en precisie. Juistheid als in zorgen dat je het juiste, het goede, schone of ware doet op het goede moment. Precisie als: dit bij herhaling blijven doen. Ofwel betrouwbaar zijn. Hoeveel tijd en geld wordt er niet nodeloos verbrand met niet het juiste doen of het lukraak aan de slag gaan. Niet stilstaan en reflecteren, niet afstemmen. En niet bewaken dat de gekozen aanpak ook navolging krijgt. De focus op Kwaliteit zal bij herhaling betere, hoogwaardigere resultaten opleveren dan een focus op Geld of Tijd. Of het nu gaat om productontwikkeling, relatieontwikkeling, cultuurontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling. In engels sprekende landen is daar een prachtig spreekwoord voor:

You’ll remember Quality, Long after Price has been forgotten

Of vrij vertaald: Kwaliteit duurt het langst (en goede wijn behoeft geen krans!)